Home » AKnowledge
พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก

ฐานบัญชีฟาร์ม

ฐานบัญชีฟาร์ม

ฐานการทำกระดาษสา

ฐานการทำกระดาษสา

ฐานการทอผ้า

ฐานการทอผ้า

ฐานการแกะสลัก

ฐานการแกะสลัก

ฐานการปั้นดินเผา

ฐานการปั้นดินเผา

ฐานการผลิตอิฐบล็อกประสาน

ฐานการผลิตอิฐบล็อกประสาน

ฐานพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ฐานพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ฐานการเลี้ยงหมูหลุม

ฐานการเลี้ยงหมูหลุม