พระราชดำรัสข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ


ผักไร้สารพิษ!!!! แปลงผักไร้สารพิษที่ปลูกด้วยกรรมวิธี อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม หรือจะสั่งซื้อกลับไปทาน ติดต่อได้ที่ #ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ โทร 053-299758 ได้ในและเวลาราชการครับ

ผักไร้สารพิษ!!!! แปลงผักไร้สารพิษที่ปลูกด้วยกรรมวิธี อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม หรือจะสั่งซื้อกลับไปทาน ติดต่อได้ที่ #ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ โทร 053-299758 ได้ในและเวลาราชการครับ

4 มกราคม, 2018 0

ผักไร้สารพิษ!!!! แปลงผักไร้สารพิษที่ปลูกด้วยกรรมวิธี อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม หรือจะสั่งซื้อกลับไปทาน ติดต่อได้ที่ #ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ โทร 053-299758 ได้ในและเวลาราชการครับ

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

11 ตุลาคม, 2017 0

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.จิรัตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(๒) พร้อมทั้งนายทหารและกำลังพล ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

11 สิงหาคม, 2017 0

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ นำโดย ผอ.กสษ.๓ พร้อมทั้งกำลังพลจำนวน ๑๐๙ นาย ทำกิจกรรม “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” และ “ปลูกหญ้าแฟก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ