Home » ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้

 

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ »

11 ตุลาคม, 2017 0

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.จิรัตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(๒) พร้อมทั้งนายทหารและกำลังพล ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก »

2 กันยายน, 2017 0

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย พ.อ.จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผอ.กสษ.๓ กส.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

ฐานบัญชีฟาร์ม

ฐานบัญชีฟาร์ม »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการทำกระดาษสา

ฐานการทำกระดาษสา »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการทอผ้า

ฐานการทอผ้า »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการแกะสลัก

ฐานการแกะสลัก »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการปั้นดินเผา

ฐานการปั้นดินเผา »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการเลี้ยงหมูหลุม

ฐานการเลี้ยงหมูหลุม »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการเลี้ยงกบคอนโด

ฐานการเลี้ยงกบคอนโด »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการเพาะเห็ด

ฐานการเพาะเห็ด »

25 กุมภาพันธ์, 2016 1

ฐานการขยายพันธุ์พืช

ฐานการขยายพันธุ์พืช »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานนาข้าว

ฐานนาข้าว »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

ฐานการผลิตสบู่

ฐานการผลิตสบู่ »

25 กุมภาพันธ์, 2016 0

 

กลับหน้าหลัก