ผลิตภัณฑ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ


พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

11 กรกฎาคม, 2016 0

เมือ่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พ.อ.ชิต แดงปรก ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ และนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ( ผอ.สปร.ทบ. ).และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ.สนง.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ตรวจเยี่ยม ศกร.ฯ ภาคเหนือ

พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ.สนง.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ตรวจเยี่ยม ศกร.ฯ ภาคเหนือ

28 มิถุนายน, 2016 0

เมือ่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พ.อ.ถาวร ร่วมสุข ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ และ พ.อ.ชิต แดงปรก ผู้จัดการศูยน์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ.สนง.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

ประชุมเสวนาแนวทางการแก้ปัญหาลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ประชุมเสวนาแนวทางการแก้ปัญหาลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

28 มิถุนายน, 2016 0

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมการสัตว์ทหารบก นำโดย พลตรีวีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดงาน ประชุมเสวนาแนวทางการแก้ปัญหาลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ