ผลิตภัณฑ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ


เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑

11 สิงหาคม, 2016 0

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมการสัตว์ทหารบกร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาครบ ๗ รอบ ๒๕๕๙

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาครบ ๗ รอบ ๒๕๕๙

11 สิงหาคม, 2016 0

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.ถาวร ร่วมสุข ผอ.กสษ.๓ กส.ทบ.เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๙ โครงการ”ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ”ณ ศกร.ฯภาคเหนือโดยหน่วย กสษ.๓ กส.ทบ. ศกร.ฯภาคเหนือ พัน.สต.กส.ทบ.ร่วมกับอบต.แม่สา และบ้านควายไทยโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน๑๕๙ คน

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

11 กรกฎาคม, 2016 0

เมือ่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พ.อ.ชิต แดงปรก ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ และนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ( ผอ.สปร.ทบ. ).และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ