ผลิตภัณฑ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๓

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๓

29 สิงหาคม, 2016 0

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมการสัตว์ทหารบกร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๓ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๕ สิ่งหาคม ๒๕๕๙

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๒

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๒

29 สิงหาคม, 2016 0

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมการสัตว์ทหารบกร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี พันเอกชิต แดงปรก ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๒ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูยน์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑

11 สิงหาคม, 2016 0

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมการสัตว์ทหารบกร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสักยภาพองค์กรเกษตรในการผลิตลำใยแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙